Cvičení Iaido

 

 

Takeda ryu Iaido je tradiční japonská škola umění meče s dlouhou tradicí a hlubokými kořeny. Je známé jako umění rychlého tasení meče a dosažení vítězství nad útočníkem jediným sekem.

 

Cvičení Iaido je vhodné pro nejen pro muže, ale i ženy a všechny mladé, neboť rozvíjí koordinaci a smysl pro detail, rovnováhu, harmonii, hluboký dech a vnitřní klid. Nemusí být fyzicky náročné, záleží jakou úroveň si vyberete, tak aby souzněla s vaším vlastním rytmem.

 

Iaido vychází z bojového umění samurajů dávných časů - Iaijutsu. V dobách míru se však toto umění transformovalo. Ne že by se změnilo, ale bylo obohaceno o filosofické prvky a stalo se více vnitřní cestou než původní umění, které dennodenně chránilo čest pána a život samuraje.


V dnešní době v sobě Iaido spojuje tradiční umění boje s poznáváním a zdokonalováním sebe sama. Posiluje koncentraci, prostorovou představivost, postřeh a pohotové rozhodování, tedy vše, co je nám užitečné v běžném životě.

 

Ze začátku se cvičí se dřevěným mečem - bokken. Později spolu s technickou vyspělostí a kontrolou student přechází na používání neostrého kovového meče pro cvičení Iaido - Iaito.

 

Na prvních lekcích si vystačíte se sportovním oblečením, které následně vyměníte za kimono a hakama. Bokken je možno si zapůjčit u nás.

 

V úvodních lekcích se student učí základním pohybům a principům, hlubokému dechu a rytmu, tak aby tyto prvky následně spojil do mozaiky dalšího stupně - samostatné cvičení kata. Postupné kroky přináší přirozenou radost z vlastního pokroku a cvičení.

 

Postupným tréninkem student nabývá zručnosti, představy a vnímání vzdálenosti a může přejít k pokročilému nácviku technik - cvičení kata s partnerem, kde získá větší představu o správném provádění techniky, vzdálenosti a dosahu.

 

Aby student získal srovnání svých dovedností a prověřil úroveň své techniky, cvičí se takzvané Batto Shiai, které připomíná reálný souboj dvou protivníků.

 

Veškeré cvičení probíhá za přísných bezpečnostních opatřeních a v bezpečné vzdálenosti, tak aby se eliminovala možnost jakéhokoli poranění.

 

Pokud vás tato cesta láká, neváhejte a přijďte si umění meče vyzkoušet. Třeba zrovna Vás Iaido osloví tak mocně, jako kdysi před léty mne.

 

                                                                       

 

Typické prvky pro Takeda Ryu Iaido:

 

 • Kihon Waza - perfektní zvládnutí základní techniky ( tasení, přesný sek, kontrola situace, ostříknutí ostří a zpětné zasunutí meče ).
 • Kata - přesně stanovené sestavy - techniky, které se cvičí bez partnera.
 • Kirikomi Tai Sabaki no Kata - praktické aplikace technik, které se cvičí ve dvojici.
  Ojedinělý prvek ve školách Iaido.

 • Henka Waza - volné aplikace naučených technik prováděných samostatně nebo ve dvojici.
  Vychází z přirozenosti studenta. S prvky Kenjutsu.
 • Batto Shiai - volné aplikace technik s přirozeností a rychlostí skutečného boje. Bez fyzického kontaktu.
  Se soutěžními prvky.
 • Tameshigiri - testování techniky seků, prováděné s ostrým mečem na přírodních materiálech.
  Provádí se po složení 3.Danu Iaido.
 • Kenjutsu - Iaido školy Takeda ryu v sobě zahrnuje základní prvky Kenjutsu ve formě základních bloků.
  Cvičí se v sestavách kata nebo s dřevěným mečem.

 

 

 

 

Program iaido

Program Iaido .... 8.kyu - 1.kyu

 

 

Co to vlastně říkám? Aneb japonština v našem iaidu

článek Tereza Částková

 

 

Oblékání v dojo

Na začátku studentům stačí bílé gi používané v karate nebo judo a bílé obi.

Standardně studenti nosí bílé gi a tmavě modrou hakama.

Instruktoři nosí tmavě modré Iai gi nebo keiko gi a černou hakama.

Na semináře s velmistrem nosíme bílé Iai gi a bílou hakama.